hướng dẫn chơi kassadin

Mẹo sử dụng Util của Kassadin không tốn máu dù dính util của Fizz

Đây là một mẹo khá hay và cũng đã có từ lâu của Kassadin, nhưng hôm nay Liên Minh 360 sẽ giới thiệu lại cho