hệ thống nhiệm vụ liên minh huyền thoại

Nhật kí phát triển – Hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn mới

Một hệ thống nhiệm vụ mới trong Liên Minh Huyền Thoại đã được hé lộ, khi mới đây Riot đã tung ra một bài viết