Mẹo dùng khăn giải thuật bỏ đi hiệu ứng của Hạt Thông Nổ

Thực ra thì đây không hẳn là điều gì quá mới mẻ. Cơ chế hất tung của cũng giống như các kỹ năng thôi.

Về cơ bản, hiệu ứng Hất Tung có 2 trạng thái, đó là “hất lên không trung” và “bị làm choáng”. Sử dụng sẽ giúp bạn giải được hiệu ứng “bị làm choáng”, và có thể sử dụng các kỹ năng dạng lướt, hoặc Tốc Biến để thoát khỏi trạng thái “hất lên không trung”.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *